S. Serkan Çay

Software Engineer, Android

  • Kullanıcıya gösterilen arayüzün mevcut durumunu tutan ve herhangi bir anda güncellenebilen UI State, doğru bir şekilde kurgulanmalıdır. Unidirectional Data Flow(UDF)’a uygun olarak tek bir yerden değiştirilebilmeli ve kaynak tek bir yerden sağlanmalıdır. Bu sayede tutarsızlıklardan dolayı oluşabilecek hatalar minimum seviyeye indirgenebilmektedir. Jetpack Compose ile bunu nasıl yapabileceğimize göz atalım. Gerçek Hayat Örneği: SMS OTP Doğrulama…